Recull de premsa

10 de desembre de 2008 |

La UdG té un servei de recull de premsa automàtic.

Podeu accedir-hi des d'aquí i consultar les notícies referents a les protestes:

(contrasenya: passudg)

Difoneu-ho!