Comunicat de suport de la IAC

18 de desembre de 2008 |

"(...) La IAC manifesta:

El seu rebuig a les actuacions dutes a terme per l’equip de govern de la UAB en la manera de tractar els conflictes, fruit de discrepàncies polítiques, d’uns sectors de la comunitat universitària (estudiants, PAS i professorat) sobre temes com la precarietat i el procés de Bolonya.

Que la comunitat universitària no pot viure sotmesa a la pressió de veure retallades les llibertats de diàleg, de reunió, de crítica, d’expressió i manifestació. Demanem a l’equip de govern la retirada de tots els expedients disciplinaris, així com al retirada de les denúncies tramitades a través de procediment penal."

23 de novembre de 2008