Bolonya es congela a més facultats

9 de maig del 2009 |

A mesura que s'acosta el nou curs acadèmic, més facultats estan decidint de congelar Bolonya durant el curs 2009-2010, tal i com reclamen la majoria d'estudiants arreu del país, representats per assemblees, sindicats d'estudiants i una llista de més de 180 estudiants electes en diferents òrgans de govern a les universitats catalanes.

Després de conèixer que la Universitat Pompeu Fabra ha decidit suspendre el Pla Pilot a la carrera de ciències polítiques (tot un estendard del Procés de Bolonya en aquesta universitat), la Taula Nacional per la Universitat Pública ha informat aquesta setmana que més facultats estan fent marxa enrere en l'aplicació immediata del Procés de Bolonya.

A la Universitat de Barcelona, la Junta de Facultat d'Econòmiques ha decidit declarar una moratòria durant el proper curs per tal de poder dissenyar correctament els nous graus. En la mateixa línia, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG també ha decidit esperar un curs per a començar els nous graus, cosa que no ha agradat gaire al rectorat de la Universitat perquè dóna la raó a bona part del discurs dels estudiants mobilitzats.

També a la Universitat de Barcelona, la Junta de Facultat va demanar aturar l'aplicació dels nous plans d'estudis per Filosofia, tot i que s'han fet enrere després de les pressions rebudes per part del rectorat d'aquesta universitat.

La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat més restrictiva en la seva informació, i només ha avançat que si bé volia començar 80 graus amb Bolonya l'any que ve, només en començarà 42, mentre que 38 s'esperaran tot el curs 2009-2010 per a millorar les mancances que hem anat denunciant.

Cal tenir en compte, a més, tres coses importants:
  1. Dels estudis que diuen que començaran "adaptats a Europa" el curs que ve, pràcticament cap ho farà realment, per una manca de pressupost, recursos i formació del professorat. Es canvia el nom però no es canvien els estudis.

  2. Si bé no ho han dit públicament, la moratòria que es reclama des d'una part important de la comunitat universitària s'aplicarà de facto en moltes facultats (n'hagin anunciat la congelació o no), que senzillament no podran aplicar una mala adaptació dels estudis que ha vingut provocada per l'absència de voluntat política per a millorar els plans d'estudis de la Universitat Pública.

  3. És evident, d'altra banda, que les facultats que s'aventurin a començar el Procés de Bolonya sense haver planificat correctament la distribució dels grups, els espais i el professorat, i sense haver dissenyat correctament els nous graus (amb el corresponent reciclatge pedagògic), estaran provocant innecessàriament un caos acadèmic tan per estudiants com per professors. Llavors s'adonaran que no s'hauria d'haver començat a aplicar un Procés d'aquesta magnitud sense tenir les garanties necessàries.

23 d'abril: Festa sí, lluita també!

4 de maig del 2009 |


"L’assemblea d’estudiants de la Universitat de Girona, després d’haver ocupat la Facultat d'Educació i Psicologia durant 100 dies i ja havent desallotjat per voluntat pròpia i sense imposicions de cap classe, manifestem que (...)"

Girona, 23 d'abril de 2009