MANIFEST

18 de maig del 2011 |

Fem difusió del manifest de divendres passat!

Encara no hem rebut resposta de cap de les 2 cartes que es van entrar per registre dirigides a la Rectora ni tampoc al president del Consell Social

Suposem i així ho esperem, rebre'n resposta a la reunió d'avui a les 17h en la que ens ha convocat la Rectora


MANIFEST

Girona, 12 de maig de 2011

Els delegats i estudiants reunits d’urgència en plenari dins el Consell d’Estudiants de la UdG, amb la voluntat de vetllar per als drets socials i no només propis, manifestem:

El nostre rebuig a la manca d’informació rebuda des dels òrgans de govern de la universitat i la seva opacitat en els processos de preses de decisions. No som qui posa en entredit el funcionament de la democràcia de la universitat, tal i com s’ha dit, ans al contrari, la defensem.

Exigim transparència, que se’ns informi degudament i amb suficient antelació, per a poder assegurar la real participació, el diàleg i el debat de la comunitat universitària en la presa de decisions que ens afecten a tots.

La funció de la universitat va més enllà d’una formació individual, és una font de transferència de coneixements, cultura i valors més que necessaris per a la societat. Les retallades que es volen dur a terme a la UdG, signifiquen la disminució de la qualitat de l’ensenyament i una tendència a la privatització, atacant un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar que tant ha costat d’aconseguir.

En la situació de crisi actual, és evident que cal una millor racionalització de les institucions públiques i els seus recursos, però en cap cas ha d’afectar la qualitat del serveis i l’oferta docent, com ho fan la reducció de personal docent o la disminució en l’oferta d’assignatures.

Dit això, fem una crida a tota la comunitat universitària a la mobilització, implicació i participació en els actes que s’organitzin en defensa del que creiem bàsic: una universitat pública i de qualitat.

Els delegats i estudiants reunits d’urgència en plenari

dins el Consell d’Estudiants de la UdG.

Dimecres 18, MANIFESTACIÓ a Girona

13 de maig del 2011 |

La situació educativa ha arribat a un punt crític i ja es hora d'unir totes les veus: Professors, estudiants i personal d'administració i serveis. Prepareu pancartes i xiulets per fer tremolar la ciutat com mai!

No podem permetre que retallin el nostre futur!!!

DIMECRES, 18 DE MAIG, MANIFESTACIÓ:

A les 12:00h a la porta de la teva facultat
I a les 13:00h davant de la seu de la Generalitat a Girona