La Rectora impedeix deliberadament la participació dels estudiants de la UdG

1 d’octubre del 2009 |

Torna a començar un nou curs amb una escena del tot antidemocràtica, protagonitzada per la mateixa Rectora de la UdG, Anna Maria Geli.

El passat 25 de febrer de 2009, l'Assemblea general d'estudiants de la UdG va demanar formalment i per escrit la convocatòria d'eleccions anticipades al sector dels estudiants representats al claustre.

El Ple del Consell d'Estudiants de la UdG, que el formen tots els representants dels estudiants al Claustre, va mostrar-se absolutament d'acord amb aquesta reclamació i va estar insistint durant mesos per què es realitzessin aquestes eleccions anticipades.

El mateix Síndic de la UdG fou testimoni de les repetides vegades que els membres del consell -també la Comissió Permanent i el Coordinador General- van demanar personalment a la Rectora que iniciés el termini per a convocar eleccions amb caràcter d'urgència. Però tampoc va passar res.

La resposta que el Rectorat va donar va ser sempre la mateixa: "consultarem els serveis jurídics per veure què hi podem fer", quan sabien que si volien, podien fer-ho... Han passat vuit mesos des de llavors i la resposta del Vicerectorat d'Estudiants, aquesta mateixa setmana, ha estat una altra vegada la mateixa: "estem mirant què hi podem fer".

Finalment, s'ha descobert per què no els interessava convocar eleccions anticipades al sector dels estudiants: Avui s'ha sabut que el Consell de Govern de la UdG ha aprovat eleccions per a escollir nou rector o nova rectora. I, és clar, la rectora actual es presenta a la reelecció.

Per tal de no tenir el sector dels estudiants organitzat, el rectorat de la UdG ha boicotejat deliberadament la demanda legítima i democràtica de l'Assemblea d'estudiants i del Consell d'Estudiants de fer eleccions anticipades.

Des de fa mesos, el Consell d'Estudiants es troba gairebé desert. El Rectorat, negant la possibilitat de les eleccions anticipades, ha condemnat als estudiants a restar un altre curs fora dels òrgans de representació institucional. La Rectora, un cop més, ha demostrat que a la Seva UdG, ella dicta les normes. I la seva norma és no deixar parlar.