Com declarar-se insubmís a una llei en dos passos: La UdG ens ho explica

9 de març de 2009 |

Passos a realitzar:
  1. Convoques el Claustre amb un ordre del dia simil·lar a aquest.
  2. S'inicia un debat, es vota i surten uns resultats com aquests.

Què vol dir això? Que la UdG va declarar-se insubmisa a la Llei Orgànica d'Universitats (LOU) el 21 de novembre de 2001. És a dir: Va decidir no fer cas a una llei estatal aprovada i va continuar funcionant amb la del 1983. Per si no fos suficient, va fer una crida a la resta d'universitats a declarar-se també insubmises.

Declarar una moratòria durant el curs 2009-2010 implica declarar-se insubmís a una llei estatal o europea? Doncs no. De llei europea no n'hi ha cap, i el Reial Decret espanyol permet l'adaptació als estudis a l'EEES fins el 2010. Per tant, la UdG podria declarar unilateralment aquesta moratòria d'un any amb la voluntat de consensuar l'adaptació europea i no s'hauria de declarar insubmisa com va fer el 2001.

Què demanem sobre això? Simplement demanem a la UdG que es posicioni públicament a favor d'una moratòria durant el curs 2009-2010 davant de la Taula Nacional per la Universitat Pública, per tal que totes les universitats catalanes declarin unànimament una moratòria al Procés de Bolonya durant aquest curs. Això voldria dir que tenim tot el curs 2009-2010 per a debatre sobre el futur de la universitat pública i corregir tots els errors del procés (que no n'hi ha pocs).

Què diu el rectorat? El rectorat simplement diu que no a tot. A porta tancada reconeix totes les mancances del procés (de fons i de forma), però no s'atreveix a dir-ho públicament per no demostrar a tothom que les coses s'han fet malament.