Valoració de l'informe de salut

8 d’abril de 2009 |

Aquest matí s'ha entregat als estudiants que continuen vivint a la UdG durant la Setmana Santa una còpia de l'informe higienicosanitari que el Rectorat va encarregar per a determinar quin perill per a la salut comportava la ocupació de la Facultat d'Educacio i Psicologia. Tot seguit us n'adjuntem la valoració.