Valoració de la primera reunió entre els estudiants i el Rectorat de la UdG

15 de gener de 2009 |

El passat 18 de desembre hi va haver la primera reunió bilateral entre els representants dels estudiants (5 representants escollits per l'Assemblea) i el Rectorat de la UdG (la Rectora i el Vicerector d'Estudiants en funcions).

Aquesta havia de servir per escoltar la opinió del Rectorat al voltant de les reivindicacions dels estudiants que estan vivint a la UdG i per saber quines propostes d'acord tenia per a solucionar el conflicte.

La reunió, que va durar tres hores, no va acabar amb cap acord, sinó amb la constatació de la postura de les dues parts. Per una banda, els estudiants, amb les 6 reivindicacions que ja havia fet públiques, i de l'altra, el Rectorat, que va manifestar el següent:

  1. Van donar per assumit l'inici del diàleg entre els representants de les assemblees, el Consell d'Estudiants i el Rectorat.

  2. Van afirmar que la UdG no tindrà dèficit a partir del curs 2009-2010, encara que per aplicar l'EEES es necessiten molts més recursos. La mateixa Rectora va dir: «Per tal d'aplicar les millores que implica l'EEES a la UdG es necessiten més recursos». Va assegurar que els ho exigiria a les administracions i que confiava que els diners arribarien.

  3. Sobre el fet de garantir d'ara endavant la participació (amb veu i vot) dels estudiants en tots els òrgans de govern on aquests tenen representació, les dues parts van decidir convocar una reunió exclusiva per aquest tema més endavant, on es concretaran les mesures per tal d'acomplir-ho.

  4. Així mateix, la Rectora va assegurar que es cediria un espai a la intranet de la UdG on el Consell d'Estudiants pugui comunicar-se amb els alumnes. Així mateix, van garantir que es buscaria la manera que el Consell també pugui enviar correus a tots els estudiants.

  5. Sobre la repressió, el Rectorat va dir que en el context actual es negava rotundament a posicionar-se en contra de qualsevol expedient per motius polítics. Cal dir que va argumentar que no ho havia fet cap altra universitat, quan al mateix matí el Gabinet de Premsa de la UdL havia enviat aquest comunicat on ho feia explícitament.

  6. Pel que fa a les reivindicacions a nivell interuniversitari, el Rectorat va evitar posicionar-se al·legant que el lloc on s'haurà de parlar això és a la "Taula Nacional per la Universitat Pública" que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que crearà aquest gener. Així mateix, va negar-se a convocar cap referèndum vinculant a la UdG si no es convocava al mateix temps a totes les universitats catalanes.
Davant d'això, els estudiants creiem que cal que continuem reunint-nos per negociar els punts on encara no hi ha consens. Mentre no s'aconsegueixi, no deixarem de viure a la Universitat, com a acte de protesta, i animem a la resta d'estudiants que tot i els exàmens facin un esforç per seguir defensant els seus drets.